SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
8
5
0
8
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Tư, 08/05/2019, 16:45

Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn mục “Hỗ trợ quỹ phát triển đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quỹ phát triển đất”

Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn mục “Hỗ trợ quỹ phát triển đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quỹ phát triển đất”, cụ thể:

1. Tổng vốn: 12.000 triệu đồng.

2. Danh mục và mức vốn:

- Dự án tổng thể (điều chỉnh) xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 – 2010 và định hướng đến năm 2015 – 2018 tỉnh Bạc Liêu, mức vốn 9.000 triệu đồng do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

- Chưa phân bổ 3.000 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành; giải ngân hết vốn trong năm 2019. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

          Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 104/QĐ-UBND

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

 


Số lượt người xem: 187 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày