SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
0
7
4
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Bảy, 05/01/2019, 15:45

Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019

        Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2019; ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

          * Tổng vốn đầu tư: 1.734.420 tỷ đồng:

          - Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (kể cả nguồn thu từ tiền sử dụng đất 80.000 triệu đồng): 527.420 triệu đồng, gồm có:

          + Tỉnh quản lý chi: 316.452 triệu đồng;

          + Huyện quản lý chi: 210.968 triệu đồng.

          - Vốn đầu tư từ nguồn Xổ số kiến thiết: 1.180 tỷ đồng, gồm có:

          + Tỉnh quản lý chi: 1.055.218 triệu đồng;

          + Huyện quản lý chi: 124.782 triệu đồng.

          - Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ): 27.000 triệu đồng phân bổ cho dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

          Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 60/TB-SKHĐT ngày 21/12/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương kế hoạch năm 2019 đến các chủ đầu tư để chủ động triển khai, lập kế hoạch thực hiện, sử dụng hết số vốn đã phân bổ trong năm 2019. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

          Thời gian giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 vốn ngân sách địa phương thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

          Tải Quyết định tại đây: Quyết định số 270/QĐ-UBND 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 200 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày