SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
9
9
6
3
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Năm, 29/11/2018, 09:55

Triển khai Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 (Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh) và kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 (Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh), cụ thể:

          1. Kế hoạch đầu tư công năm 2018

          - Nguồn Cân đối ngân sách: Giảm 17.211 triệu đồng của 04 danh mục để bố trí lại cho 05 danh mục có nhu cầu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành.

          - Nguồn Xổ số kiến thiết: Giảm hết 4.656 triệu đồng mục chuẩn bị đầu tư và 16.231 triệu đồng dự phòng; giảm 127.828 triệu đồng của 12 danh mục khác để bố trí lại cho 03 danh mục.

          2. Kế hoạch đầu tư công năm 2017 chuyển sang năm 2018

          Giảm hết 10.691,6 triệu đồng dự phòng và 42.341,3 triệu đồng của 10 danh mục để bố trí lại cho 07 danh mục.

          Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi Thông báo số 55/TB-SKHĐT ngày 20/11/2018 về việc điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018 đến các chủ đầu tư, căn cứ mức vốn được phân bổ, chủ động triển khai thực hiện và giải ngân hết vốn trong năm 2018 theo như cam kết giải ngân.

Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các chủ đầu tư báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

Tham khảo danh mục dự án, mức vốn tại đây: Quyết định số 251/QĐ-UBND

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

                                                               


Số lượt người xem: 196 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày