SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
0
5
7
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Ba, 24/04/2018, 08:05

Triển khai Quyết định 580/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

          Ngày 16/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 với tổng vốn 107.541 triệu đồng, gồm:

          a) Vốn đầu tư phát triển: 75.640 triệu đồng, trong đó:

          - Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 48.600 triệu đồng.

          - Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 27.040 triệu đồng.

          b) Vốn sự nghiệp: 31.901 triệu đồng, trong đó:

          - Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 19.200 triệu đồng.

          - Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 12.701 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo vốn số 18/TB-SKHĐT ngày 19/4/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 đến các chủ đầu tư để chủ động triển khai, lập kế hoạch thực hiện, sử dụng hết số vốn đã phân bổ trong năm 2018. Ngoài ra, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm phân bổ vốn cho các xã theo đúng quy định, đảm bảo đầu tư tập trung, không dàn trải

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

          Thời gian giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

           Tải Quyết định tại đây: Quyết định số 580/QĐ-UBND

          Phòng Tổng hợp, QUy hoạch./.

 

         


Số lượt người xem: 195 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày