SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
9
1
4
Tin trong tỉnh Thứ Năm, 25/06/2020, 14:40

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

Tính đến ngày 22/6/2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 giải ngân được 1.008.395/3.138.632 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,13%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:
- Nguồn ngân sách địa phương:
+ Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 309.628/596.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 51,91% kế hoạch;
+ Vốn Xổ số kiến thiết giải ngân được 313.110/1.300.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 24,09% kế hoạch.
+ Nguồn vượt thu dự toán ngân sách 2019 giải ngân được 158.857/226.283 triệu đồng, đạt tỷ lệ 70,2%.
- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ:
+ Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu giải ngân được 146.068/445.357 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,8% kế hoạch;
+ Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được 61.239/158.395 triệu đồng, đạt tỷ lệ 38,66%;
+ Nguồn vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân được 19.494/219.477 triệu đồng, đạt 8,88%;
 Riêng dự phòng NSTW năm 2019 (90.000 triệu đồng) và nguồn bội chi ngân sách địa phương (102.700 triệu đồng) là chưa có giải ngân.
Phòng THQH.
 

Số lượt người xem: 13 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày