SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
6
1
8
4
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Hai, 25/05/2020, 15:50

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2020 lũy kế đến tháng 05/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

Tính đến ngày 18/5/2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 giải ngân được 649.641/3.045.632 triệu đồng, đạt tỷ lệ 21,33%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:
- Nguồn ngân sách địa phương:
+ Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 210.049/596.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 35,22% kế hoạch;
+ Vốn Xổ số kiến thiết giải ngân được 199.386/1.300.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 15,34% kế hoạch.
+ Nguồn vượt thu dự toán ngân sách 2019 giải ngân được 105.367/223.283 triệu đồng, đạt tỷ lệ 47,19%.
- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ:
+ Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu giải ngân được 83.727/445.357 triệu đồng, đạt tỷ lệ 18,8% kế hoạch;
+ Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được 32.359/158.395 triệu đồng, đạt tỷ lệ 20,43%;
+ Nguồn vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân được 18.724/219.477 triệu đồng, đạt 8,53%;
Riêng nguồn bội chi ngân sách địa phương (102.700 triệu đồng), là chưa có giải ngân.
Phòng THQH.

Số lượt người xem: 42 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày