SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
9
8
4
9
KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 5 NĂM (2016-2020) Thứ Ba, 12/11/2019, 15:58
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (26/08)
Tính đến ngày 19/8/2019, vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2019 giải ngân được 1.252 tỷ đồng trên tổng số vốn được duyệt 2.717 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 46,08%, cụ thể từng nguồn vốn như sau: - Nguồn ngân sách địa phương: + Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức giải ngân được 280 tỷ đồng trên tổng số 527 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 53,15% kế ...
Triển khai Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2017 chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 tiếp tục sử dụng  (05/08)
Ngày 02/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2017 chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 tiếp tục sử dụng. Cụ thể như sau: Phân bổ tổng vốn 20.000 triệu đồng (trong tổng số 140.000 triệu đồng được phê duyệt tại Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của Chủ ...
Triển khai Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (điều chỉnh nội bộ) và một phần kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách địa phương  (02/08)
Ngày 23/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (điều chỉnh nội bộ) và một phần kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách địa phương, trong đó: 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách địa phương: Điều chỉnh nội bộ từ nguồn vốn Xổ số ...
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/07)
Tính đến ngày 19/7/2019, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 giải ngân được trên 1.150 tỷ đồng trên tổng số vốn được duyệt 2.717 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42,33% kế hoạch.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn kế hoạch năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.  (04/07)
Qua kết quả rà soát, đối chiếu số liệu tạm ứng, số dư dự toán và nhu cầu sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2018 của Sở Tài chính với Kho bạc Nhà nước và các chủ đầu tư, số vốn kế hoạch năm 2018 được kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là hơn 480 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương là hơn 119 tỷ đồng, ngân sách Trung ương là hơn 361 tỷ đồng.
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (04/07)
Tính đến ngày 30/6/2019,kế hoạch năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu giải ngân hơn 1.135 tỷ đồng trong tổng số vốn kế hoạch được duyệt 2.717 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,81% so với kế hoạch đề ra.
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 5/2019 (đến ngày 17/5/2019)  (27/05)
Tính đến ngày 17/5/2019, kế hoạch năm 2019 giải ngân được 521.865/2.716.994 triệu đồng, đạt tỷ lệ 19,21%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:
- Nguồn ngân sách địa phương:
Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, vốn tăng thu sử dụng đất năm 2018) giải ngân được 211.462/605.049 triệu đồng, đạt tỷ lệ 34,95% kế hoạch;
Vốn Xổ số kiến thiết giải ngân được 192.730/1.180.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 16,33% kế hoạch.
- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ:
Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu giải ngân được 87.287/293.329 triệu đồng, đạt tỷ lệ 29,76% kế hoạch;
Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được 13.277/113.500 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,7% kế hoạch;
Vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân được 3.536/294.521 triệu đồng, đạt tỷ lệ 1,2% kế hoạch;
Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giải ngân được 13.573/113.595 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,95% kế hoạch;
Riêng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương (90 tỷ đồng) là chưa có giải ngân.
(Từng nguồn vốn cụ thể theo phụ lục đính kèm).
Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn mục “Hỗ trợ quỹ phát triển đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quỹ phát triển đất”  (08/05)
Ngày 07/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn mục “Hỗ trợ quỹ phát triển đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quỹ phát triển đất”, cụ thể: 1. Tổng vốn: 12.000 triệu đồng. 2. Danh mục và mức vốn: - Dự án tổng thể (điều chỉnh) ...
Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách kế hoạch đầu tư công năm 2019 – lần 2  (08/05)
Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách kế hoạch đầu tư công năm 2019 – lần 2, cụ thể: 1. Giảm 650 triệu đồng vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách. 2. Bổ sung 650 triệu đồng nêu trên cho danh mục Xây dựng phòng xét nghiệm bệnh học thủy sản tại Trại thực nghiệm thuộc Trung ...
Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách kế hoạch đầu tư công năm 2019  (08/05)
Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách kế hoạch đầu tư công năm 2019, cụ thể: 1. Giảm 4.200 triệu đồng trong tổng số 14.333 triệu đồng vốn dự phòng nguồn Cân đối ngân sách. 2. Bổ sung 4.200 triệu đồng nêu trên cho 02 danh mục: - Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày