SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
4
2
6
3
0
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Năm, 15/12/2016, 08:20

Góp ý góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Quốc hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận văn bản số 4476/UBND-TH ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Quốc hội.

Để đảm bảo đầy đủ thông tin báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ-TW ngày 01/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 24/2016/QH ngày 08/11/2016 của Quốc hội khóa 14 về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 và gửi về Sở trước ngày 19/12/2016.

Do thời gian gấp rút, rất mong các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Tải dự thảo tại đây: Dự thảo NQ

Phòng Tổng hợp


Số lượt người xem: 721 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày