SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
9
1
3
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Năm, 26/04/2018, 17:20

Về việc lấy ý kiến lập đề nghị xây dựng Nqhị quyết thông qua chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện nội dung Công văn số 4343/UBND-NC ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh và Công văn số 2047/UBND-NC ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan xây dựng Nghị quyết thông qua chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Để việc lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được khả thi, cần có sự phối họp đồng bộ các Sở, Ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp đóng góp ý kiến dự thảo lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Văn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06/5/2018, để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh.
Rất mong được sự quan tâm, góp ý của quý cơ quan, đơn vị./.
 
HK - Văn phòng Sở

Số lượt người xem: 574 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày