SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
2
4
8
0
5
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Bảy, 24/08/2019, 14:10
Góp ý dự thảo Báo cáo Nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch  (31/07)
Thực hiện văn bản số 3153/UBND-TH, ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất góp ý dự thảo Báo cáo Nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý, đề xuất trình UBND tỉnh; Để có đủ cơ sở tổng hợp, tham mưu đề xuất ...
Lấy ý kiến nội dung dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức hợp đồng BOT  (03/07)
Thực hiện Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức Hợp đồng BOT (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra 805) và Công văn số 2326/UBND-KT ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc tình hình hiện dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức Hợp đồng ...
Về việc lấy ý kiến lập đề nghị xây dựng Nqhị quyết thông qua chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (26/04)
Thực hiện nội dung Công văn số 4343/UBND-NC ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh và Công văn số 2047/UBND-NC ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Sở Kế hoạch và Đầu tư ...
Yêu cầu Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020.  (23/03)
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận văn bản số 1627/BKHĐT-KTĐN ngày 16/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020. Để có đầy đủ thông tin, tổng hợp và trình UBND tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ...
Lấy ý kiến đóng góp đối với Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công.  (20/03)
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận văn bản số 1648/BKHĐT-TH ngày 16/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công. Để có cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh góp ý kiến theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban ngành cấp ...
Góp ý “Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Tăng trưởng xanh”  (24/01)
Thực hiện Công văn số 248/UBND-KT ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc góp ý “Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Tăng trưởng xanh” theo yêu cầu tại Công văn số 307/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 17/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành có liên quan nghiên cứu, phối hợp góp ý dự thảo Báo cáo ...
Góp ý dự thảo Nghị quyết điều hành của Chính phủ  (05/12)
Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận văn bản số 9789/BKHĐT-TH ngày 29/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Nghị quyết điều hành năm 2018 của Chính phủ. Để có đủ thông tin tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo gửi về Sở trước ngày 08/12/2017. Do ...
Góp ý bản dự thảo ấn phẩm "Bạc Liêu - Tiềm năng cơ hội đầu tư"  (04/12)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3422/UBND-KTH ngày 12/9/2017 về việc cho ý kiến về ấn phẩm “Bạc Liêu - Tiềm năng và cơ hội đầu tư”; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng hoàn thiện dự thảo ấn phẩm “Bạc Liêu - Tiềm năng và cơ hội đầu tư”. Sau khi tổng ...
Góp ý dự thảo Báo cáo Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2018 tỉnh Bạc Liêu.  (26/10)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3886/UBND-TH ngày 13/10/2017 về việc phân công xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8145/BKHĐT-ĐTNN ngày 05/10/2017 về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự ...
Góp ý dự thảo Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong các hợp đồng PPP đã ký kết.  (21/09)
Góp ý dự thảo Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong các hợp đồng PPP đã ký kết. Ngày 07/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1603/VP-TH của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp các nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các hợp đồng PPP đã ký kết; căn cứ chức năng nhiệm vụ được Ủy ban ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày