SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
9
5
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Hai, 01/06/2020, 14:35

Góp ý dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

 

Thực hiện văn bản số 2243/UBND-TH ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Quý cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề cương nêu trên, gửi về Sở trước ngày 03/6/2020, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan, đơn vị.

Tải dự thảo văn bản tại đây./.

Phòng THQH.


Số lượt người xem: 83 Bản inQuay lại

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày