SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
6
9
2
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Tư, 13/05/2020, 17:15

Góp ý dự thảo Đề cương báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

 

Thực hiện văn bản số 1977/UBND-TH ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề cương nêu trên, bao gồm nội dung, phân công và hệ thống chỉ tiêu. Ý kiến góp ý của cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/5/2020, để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.
Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan, đơn vị.
Tải văn bản dự thảo tại đây:
Phòng THQH.

Số lượt người xem: 129 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày