SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
7
1
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Ba, 03/03/2020, 16:35

Phối hợp tham gia góp ý đối với dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

 

 

Thực hiện Công văn số 425/VP-KT ngày 28/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm;
Để có đủ cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo. Văn bản đóng góp của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Tổng hợp, Quy hoạch) trước ngày 05/3/2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan.
 
Phòng THQH.

 


Số lượt người xem: 137 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày