SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
8
2
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Sáu, 27/12/2019, 15:20

Phối hợp góp ý đối với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

 

Thực hiện tinh thần Công văn số 5697/UBND-TH ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;
Để làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, kết quả hoạt động của đơn vị năm 2019, khẩn trương nghiên cứu đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 30/12/2019 để kịp thời tổng hợp hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.
Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan !
 
Phòng TH-QH.

 

 


Số lượt người xem: 160 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày