SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
3
7
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Năm, 19/12/2019, 16:05

Phối hợp đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động của UBNd tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

 

Thực hiện tinh thần Công văn số 5608/UBND-TH ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung cho việc tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2020;
Để làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, khẩn trương nghiên cứu đóng góp ý kiến dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/12/2019 để kịp thời tổng hợp hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.
Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan.
 
Phòng THQH.
 

Số lượt người xem: 228 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày