SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
2
9
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Tư, 27/11/2019, 15:35

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững

Thực hiện Công văn số 5392/UBND-TH ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững;

Để có đủ cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

Văn bản đóng góp của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Tổng hợp, Quy hoạch) và gửi qua địa chỉ email: ksangtran100288@gmail.com trước ngày 02/12/2019. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện theo tinh thần công văn này./.

Tải dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững tại đây.


Số lượt người xem: 238 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày