SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
1
5
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Sáu, 18/10/2019, 11:07

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

 

Thực hiện Công văn số 4619/UBND-TH ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025;

Để có đủ cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

Văn bản đóng góp của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Tổng hợp, Quy hoạch) trước ngày 24/10/2019. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện theo tinh thần công văn này./.

Tải dự thảo Quyết định tại đây.

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.


Số lượt người xem: 241 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày