SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
1
3
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Năm, 03/10/2019, 14:05

Góp ý đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững; Công văn số 2200/UBND-TH ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững;

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, xây dựng xong dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên; để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đóng góp ý kiến đối với dự thảo kế hoạch và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Tổng hợp, Quy hoạch) trước ngày 16/10/2019 để tổng hợp hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan. Sau thời gian nêu trên, nếu không có văn bản đóng góp ý kiến thì được xem như thống nhất với dự thảo kế hoạch./.

Tải dự thảo kế hoạch tại đây./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.


Số lượt người xem: 338 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày