SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
9
5
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Tư, 02/10/2019, 08:15

Góp ý dự thảo văn bản theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Thực hiện theo tinh thần Công văn số 4333/UBND-TH ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về việc đề xuất góp ý dự thảo văn bản theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Để có đủ cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 và dự thảo Nghị quyết đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

Văn bản đóng góp của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Tổng hợp, Quy hoạch) trước ngày 09/10/2019. Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan.

 

Tải văn bản dự thảo tại đây./.

 

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.


Số lượt người xem: 239 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày