SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
9
3
1
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Năm, 19/09/2019, 14:55

Góp ý dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2209/UBND-TH ngày 27/5/2019 về việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong phần thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để có đủ cở sở và đảm bảo tính thống nhất trong nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, đặc biệt quan tâm đến nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh của từng ngành, địa phương.

Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm góp ý và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2019 để Sở hoàn chỉnh báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh trình UBND tỉnh theo chỉ đạo./.

Dự thảo báo cáo tải tại đây.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.


Số lượt người xem: 322 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày