SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
0
8
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Ba, 03/07/2018, 15:35

Lấy ý kiến nội dung dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức hợp đồng BOT

             Thực hiện Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức Hợp đồng BOT (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra 805) và Công văn số 2326/UBND-KT ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc tình hình hiện dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức Hợp đồng BOT.

Căn cứ các quy định có liên quan và nội dung báo cáo số 32/2018/CB-MN ngày 28/6/2018 của Nhà đầu tư, Trưởng đoàn Kiểm tra đã chỉ đạo Thư ký Đoàn kiểm tra xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức Hợp đồng BOT do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng BOT và BT Miền Nam làm chủ đầu tư.

Nhằm đảm bảo hoàn thiện Báo cáo của Đoàn kiểm tra 805 đúng theo quy định và kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét; Trưởng đoàn Kiểm tra đề nghị các Thành viên Đoàn Kiểm tra cho ý kiến về dự thảo báo cáo nêu trên.

Văn bản góp ý của Thành viên Đoàn Kiểm tra 805 gửi về Thư ký Đoàn Kiểm tra (Phòng Kinh tế Đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 09/7/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Tải nội dung Hợp đồng số 01/HĐBOT tại đây

                                                                                        Phòng Kinh tế đối ngoại


Số lượt người xem: 587 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày