SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
4
2
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Sáu, 23/03/2018, 11:15

Yêu cầu Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận văn bản số 1627/BKHĐT-KTĐN ngày 16/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020.

Để có đầy đủ thông tin, tổng hợp và trình UBND tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu văn bản nêu trên, báo cáo đầy đủ nội dung theo hướng dẫn.

Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/3/2018 để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Sở, ban ngành cấp tỉnh, chủ đầu tư, UBND thành phố Bạc Liêu xã tổ chức thực hiện.

Tải tài liệu tại đây: Văn bản số 1627/BKHĐT-KTĐN

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 579 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày