SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
2
9
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Ba, 20/03/2018, 10:45

Lấy ý kiến đóng góp đối với Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận văn bản số 1648/BKHĐT-TH ngày 16/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công.

Để có cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh góp ý kiến theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban ngành cấp tỉnh, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và thị xã xem xét và có ý kiến.

Văn bản góp ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 23/3/2018 và đồng thời gửi qua địa chỉ tonghopbl@yahoo.com.vn để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Sở, ban ngành cấp tỉnh, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và thị xã tổ chức thực hiện.

Tải tài liệu tại đây: Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.


Số lượt người xem: 570 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày