SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
1
6
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Năm, 26/10/2017, 13:45

Góp ý dự thảo Báo cáo Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2018 tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3886/UBND-TH ngày 13/10/2017 về việc phân công xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8145/BKHĐT-ĐTNN ngày 05/10/2017 về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Báo cáo Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Bạc Liêu.

Để đảm bảo chất lượng nội dung và có đủ cơ sở trình UBND tỉnh Báo cáo Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2018 của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nêu trên.

Quý cơ quan góp ý theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình; trong đó đặc biệt chú trọng góp ý nội dung Phụ lục 2 (Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu), vì nội dung này thường có nhiều ý kiến khác nhau khi thông qua. Căn cứ vào định hướng phát triển từng ngành, lĩnh vực và địa phương mình, Quý cơ quan góp ý cụ thể cho từng dự án liên quan của danh mục (có thể bổ sung, thay đổi hay lược bỏ). Nếu văn bản góp ý của Quý cơ quan không có góp ý về nội dung Phụ lục 2, xem như thống nhất với danh mục dự án thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình và chịu trách nhiệm với UBND tỉnh về danh mục dự án mà Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Tải nội dung dự thảo báo cáo Chương trình XTĐT tại đây.

                                                                                 Phòng Kinh tế đối ngoại


Số lượt người xem: 599 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày