SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
7
8
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Năm, 21/09/2017, 16:25

Góp ý dự thảo Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong các hợp đồng PPP đã ký kết.

 

Góp ý dự thảo Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong các hợp đồng PPP đã ký kết.

Ngày 07/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1603/VP-TH của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp các nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các hợp đồng PPP đã ký kết; căn cứ chức năng nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm cơ quan đầu mối quản lý PPP trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong các hợp đồng PPP đã ký kết.

Để đảm bảo chất lượng nội dung và có đủ cơ sở trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nêu trên.

Do thời gian cấp bách, đề nghị quý cơ quan có văn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/9/2017, để tổng hợp hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào không có văn bản đóng góp ý kiến thì xem như thống nhất với dự thảo báo cáo./.

Tải nội dung Hợp đồng dự án cầu Xẻo Vẹt theo hình thức hợp đồng BOT

                                                                PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI


Số lượt người xem: 584 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày