SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
5
0
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Năm, 24/11/2016, 15:00

Gửi lấy ý kiến dự thảo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Công văn số 3669/UBND-TH, ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017; trên cơ sở hướng dẫn xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8209/BKHĐT-ĐTNN ngày 05/10/2016; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong Quyết định ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu.

Để đảm bảo chất lượng nội dung và có đủ cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định nêu trên.

Tải Dự thảo Chương trình tại đây

Văn bản đóng góp ý kiến của quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 29/11/2016, để tổng hợp hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh.Tải Công văn số 8209/BKHĐT-ĐTNN tại đây./.

 

                                                                                  Phòng HTĐT


Số lượt người xem: 666 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày