SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
5
3
7
GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO Thứ Sáu, 16/01/2015, 15:40

Góp ý Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011-2015 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Công văn số 24/SKH-XDCB ngày 16/01/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dự thảo Báo cáo đánh tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011-2015 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Công văn số 24/SKH-XDCB ngày 16/01/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tải tại đây:

1. Thuyết minh báo cáo.

2. Phụ biểu.

Phòng ĐTXDCB


Số lượt người xem: 1039 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày