SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
9
3

 Xúc tiến đầu tư

Dự án Thứ Tư, 04/07/2012, 15:00

Một số giải pháp thu hút đầu tư của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào một số giải pháp mang tính chiến lược nhằm tăng cường sự thu hút đầu tư vào tỉnh như sau:

         - Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đăng ký kinh doanh; hoàn chỉnh quy chế phối hợp liên ngành về cấp giấy chứng nhận đầu tư làm cơ sở xây dựng một cửa liên thông.

 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng làm nền tảng thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Củng cố, bổ sung đủ nhân lực cho bộ máy làm công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên ngành.

- Cập nhật, bổ sung kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện công khai, minh bạch thủ tục đầu tư nhằm tăng cường tính hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn bộ máy làm việc trong quan hệ, tiếp xúc, giải quyết công việc và tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các nhà đầu tư.

- Phát huy và tận dụng  mọi nguồn lực sẵn có trong địa bàn tỉnh, chủ động tìm kiếm đối tác để đầu tư vào những dự án đã được xác lập.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sức hấp dẫn ban đầu cho nhà đầu tư.

- Xây dựng các danh mục dự án ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài với các thông tin cụ thể về mục tiêu, quy hoạch đất, địa điểm, giá đất, thế mạnh của tỉnh… đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cổng thông tin của tỉnh để làm cơ sở cho việc tổ chức các chương trình vận động đầu tư.

CL - Phòng HTĐT

 


Số lượt người xem: 4615 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày