SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
3
8
2

 Xúc tiến đầu tư

Dự án Thứ Năm, 16/07/2015, 10:15

Sử dụng hệ thống Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN để tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4366/BKHĐT – PC ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc triển khai thi hành Luật đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài hướng dẫn về việc tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước trên Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN như sau:

 1. Cấp tài khoản và phân quyền cho bộ phận quản lý đầu tư trong nước

- Quản trị Hệ thống các cơ quan cấp tài khoản cho các cán bộ phụ trách quản lý dự án đầu tư trong nước và phân các tài khoản này vào nhóm “Quản lý đầu tư trong nước” trong mục “Nhóm tài khoản cơ quan quản lý”.

- Cán bộ được cấp tài khoản truy cập vào Hệ thống (dautunuocngoai.gov.vn) để đổi mật khẩu trong vòng 48h kể từ khi nhận được tài khoản và sử dụng các chức năng trong mục quản lý đầu tư trong nước để cấp, điều chỉnh dự án đầu tư trong nước.

 2. Quy trình xử lý hồ sơ trên hệ thống

- Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và xử lý hồ sơ bằng bản giấy của nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Lưu ý: không sử dụng hệ thống để tiếp nhận, xử lý hồ sơ đối với dự án đầu tư trong nước.

- Sau khi có kết quả xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ được chấp thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cán bộ xử lý hồ sơ cập nhật các thông tin về dự án đầu tư vào Hệ thống để tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án đã có trên hệ thống cán bộ xử lý hồ sơ chọn chức năng điều chỉnh dự án và chọn dự án trên cơ sở dữ liệu của Hệ thống để điều chỉnh.

- Trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật đầu tư 2005 và chưa có trong cơ sở dữ liệu của Hệ thống thì cán bộ xử lý hồ sơ cập nhật đầy đủ thông tin của dự án vào Hệ thống sau đó mới thực hiện việc chọn dự án để điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh dự án sẽ được Hệ thống cấp mã số dự án mới thay thế cho số Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

Phòng HTĐT


Số lượt người xem: 1437 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày