SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
0
9

 Xúc tiến đầu tư

Dự án Thứ Hai, 15/06/2015, 10:40

THÔNG BÁO: Một số nội dung về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (gọi tắt là Nghị định 210);
Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP (gọi tắt là Thông tư 05).
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu thông báo đến doanh nghiệp và nhà đầu tư một số nội dung về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như sau:

 

 1. Đối tượng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ (Điều 2, 3 Nghị định 210)

 Các nhà đầu tư là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Một số lưu ý về đối tượng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ:

- Tùy theo lĩnh vực và địa bàn đầu tư mà từng loại dự án (Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư) có mức ưu đãi, hỗ trợ khác nhau.

+ Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

+ Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

+ Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại vùng nông thôn.

- Từng lĩnh vực đầu tư cụ thể có những điều kiện cụ thể để xác định mức ưu đãi, hỗ trợ.

2. Lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư (Phụ lục Nghị định 210)

- Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu.

- Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến. Xây dựng cánh đồng lớn.

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, hải sản tập trung.

- Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản.

- Ứng dụng công nghệ sinh học; công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản.

- Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ.

- Sản xuất, tinh chế muối.

- Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học.

- Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu.

- Sản xuất bột giấy, giấy, bìa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản.

- Sản xuất thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Sản xuất hàng thủ công; sản phẩm văn hóa, dân tộc truyền thống.

- Xây dựng hệ thống cấp nước sạch, thoát nước.

- Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp.

- Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.

- Xây dựng chợ nông thôn; xây dựng ký túc xá công nhân ở nông thôn.

- Sản xuất máy, thiết bị, chất phụ gia, phụ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, máy chế biến thực phẩm.

- Dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y ở vùng nông thôn.

- Dịch vụ tư vấn đầu tư, khoa học, kỹ thuật về sản xuất nông, lâm, thủy sản và nghề muối ở vùng nông thôn

3. Địa bàn khuyến khích đầu tư (Phụ lục B, Nghị định 108/2006/NĐ-CP)

- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 06 huyện, gồm: Hòa Bình; Vĩnh Lợi; Phước Long; Hồng Dân; Đông Hải; Giá Rai.

- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: thành phố Bạc Liêu.

- Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn của phường, quận thuộc thị xã, thành phố.

4. Chính sách ưu đãi (Điều 5, 6, 7, 8 Nghị định 210)

Miễn, giảm tiền sử dụng đất.

- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước.

- Hỗ trợ thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân.

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

5. Chính sách hỗ trợ (Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Nghị định 210)

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc.

- Hỗ trợ trồng cây dược liệu, cây mắc ca (macadamia).

- Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng hải sản trên biển.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở sấy lúa, ngô, khoai, sắn, sấy phụ phẩm thủy sản, chế biến cà phê.

- Hỗ trợ đầu tư chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh có huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản.

6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư (Điều 4 Thông tư 05)

         Để được hỗ trợ doanh nghiệp cần nộp 08 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc, hồ sơ còn lại được đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp thực hiện) gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, thành phần 01 bộ hồ sơ như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) Kèm theo báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện dự án từ khi bắt đầu hoạt động đến thời điểm đề nghị hỗ trợ đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư đã triển khai);

Trường hợp dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp nộp kèm theo Giải trình kinh tế - kỹ thuật về: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư trong đó giải trình rõ về các khoản kiến nghị hỗ trợ đầu tư.

- Bản đề nghị hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP trong đó giải trình rõ lý do và cách tính các khoản kiến nghị hỗ trợ đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tải Phụ lục II tại đây);

7. Một số thông tin chung

- Doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án đầu tư vào lĩnh vự nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có nhu cầu hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu tổng hợp trình UBND tỉnh cấp Quyết định hỗ trợ đầu tư theo quy định.

- Mọi thông tin liên hệ, trao đổi xin liên hệ Phòng Hợp tác đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, số điện thoại: 0781.3969652, email. luanpvc@baclieu.gov.vn.

Danh mục các văn bản có liên quan (có thể tải trực tiếp)

 

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

- Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

- Thông tư 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

- Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục giống vật nuôi cao sản.

- Thông tư 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, thanh quyết toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 210.

- Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015-2020.

- Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015- 2020.

 

Phòng HTĐT – Sở KH-ĐT Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 1593 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày