SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
0
5

 Thông tin các dự án

Dự án Thứ Sáu, 14/08/2020, 12:40
PCI năm 2015: tỉnh Bạc Liêu xếp hạng 33  (22/04)
Theo kết quả xếp hạng PCI năm 2015, với tổng số điểm là 58,44 tỉnh Bạc Liêu xếp thứ 33/63 Tỉnh, Thành phố trên cả nước, thuộc nhóm điều hành khá, kết quả này so với năm 2014 tỉnh Bạc Liêu giảm 11 hạng (năm 2014 xếp hạng 22).
Sử dụng hệ thống Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN để tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước  (16/07)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4366/BKHĐT – PC ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc triển khai thi hành Luật đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài hướng dẫn về việc tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước trên Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN như sau:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đầu tư 2014  (16/07)
Ngày 30/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 4366/BKHĐT-PC gửi UBND tỉnh và các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đầu tư 2014.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư 2014  (16/07)
Ngày 30/6/2015, có văn bản số 4326/BKHĐT-ĐTNN gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố để hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư 2014.
THÔNG BÁO: Một số nội dung về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ  (15/06)
Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (gọi tắt là Nghị định 210);
Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP (gọi tắt là Thông tư 05).
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu thông báo đến doanh nghiệp và nhà đầu tư một số nội dung về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như sau:
Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  (03/11)
Ngày 30/9/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nghị quyết số 43/NQ-CP: Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh  (15/08)
Ngày 06/06/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.
Quy trình: chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư  (06/05)
Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày19/08/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy chế phối hợp về hướng dẫn, xử lý thủ tục đầu tư và cấp Giấy CNĐT tỉnh Bạc Liêu. Quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư và Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư đã được cụ thể hóa.
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu  (08/04)
Ngày 22/01/2014, UBND tỉnh Bạc Liêu đả cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu do Công ty cổ phần thủy sản xây dựng Quang Phú làm chủ dự án
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu  (08/04)
Ngày 10/01/2014, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án dự án nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu do Công ty TNHH một thành viên ANA Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày