SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
0
0
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Sáu, 18/08/2017, 08:05

Thông báo Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động thấu thầu

Theo quy định tại khoản 7 – điều 35 – Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Để đủ điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu đáp ứng theo quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, theo nội dung thông báo của Cục Quản lý Đấu thầu tại văn bản nêu trên.

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu sớm lập danh sách gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21/8/2017 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu.

- Thời gian và địa điểm tập huấn: Dự kiến vào ngày 25, 26/8/2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu.

- Kinh phí tập huấn: 800.000 đồng/học viên.

- Về nội dung chi tiết: Theo Công văn số 923/SKH-XDCB ngày 17/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phòng ĐT,TĐ&GSĐT


Số lượt người xem: 1397 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày