SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
7
8
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Hai, 18/01/2016, 09:55

Nghị định số 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Ngày 31/12/2015 Chỉnh phủ ban hành Nghị định số 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, có hiệu lực thi hành ngày 15/02/2016. Đây là Nghị định mới quy định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công về phân loại chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B và nhóm C; lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B và nhóm; điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công; quản lý dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Tải Nghị định tại đây.

Phòng ĐTXDCB

 


Số lượt người xem: 1579 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày