SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
3
8
2
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Tư, 30/12/2015, 09:55

Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 và Trạm kiểm lâm 30/4

 

Nhằm tạo nơi làm việc và sinh hoạt ổn định cho cán bộ, công chức kiểm lâm, là nơi tổ chức tuyên truyền pháp luật, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương đến nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng ở địa phương, góp phần quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Ngày 25/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 và Trạm kiểm lâm 30/4, cụ thể:
1. Tên dự án đầu tư: Dự án xây dựng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 và Trạm kiểm lâm 30/4
2. Chủ đầu tư: Chi cục kiểm lâm.
3. Nội dung và quy mô dự kiến:
- Xây dựng mới đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, quy mô 01 trệt, 01 lầu, kết cấu bê tông cốt thép, với tổng diện tích 134m2; xây dựng mới trạm kiểm lâm 30/4, quy mô cấp IV, kết cấu bêtông cốt thép, với tổng diện tích là 98m2; thiết bị văn phòng có liên quan.
- Việc xác định quy mô diện tích sàn xây dựng được xác định cụ thể trong quá trình lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật nhưng phải phù hợp với quy mô, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và tuân thủ đúng các tiêu chuẩn quy định hiện hành.
5. Địa điểm: thành phố Bạc Liêu và huyện Hòa Bình.
6.  Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.900 triệu đồng.
7. Nguồn vốn đầu tư:  Cân đối ngân sách tỉnh
8. Tiến độ thực hiện dự án: 2016-2017.
9. Phân kỳ đầu tư :
                                                                                          Đơn vị: Triệu đồng
TT
Nội dung
Nguồn vốn dự kiến bố trí (triệu đồng)
Ghi chú
1
Năm 2016
200
Chuẩn bị đầu tư
2
Năm 2017
1.700
Thực hiện đầu tư và kết thúc dự án
 
Tổng cộng
1.900
 
 
 
Phòng Đầu tư

Số lượt người xem: 1496 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày