SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
2
8
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Tư, 30/12/2015, 09:35

Phê duyệt chủ trương đầu tư Trụ sở làm việc của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công chức có nơi làm việc tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng trong công việc, ngày 25/12/2015 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể:
1. Tên dự án đầu tư: Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Chủ đầu tư: Trước mắt giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, sau đó bàn giao lại cho Ban quản lý dự án chuyên ngành theo quy định (Công văn số 3509/UBND-NCPC ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13).
          3. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất hiện đại nhằm tạo điều kiện cho các bộ công chức có nơi làm việc ổn định, đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời góp phần tạo mỹ quan khanh trang cho Khu Trung tâm hành chính tỉnh, thực hiện nền hành chính tập trung.
4. Nội dung và quy mô dự kiến:
- Nhà làm việc chính 03 tầng; trong đó, gồm các phòng làm việc, các khu vực công cộng và kỹ thuật, diện tích phụ trợ, phục vụ, cầu thang, phòng họp và hội trường.
- Nhà đề xe; nhà bảo vệ, sân đường nội bộ; Hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, Phòng cháy chữa cháy, chống sét, chống mối; cây xanh, cảnh quan; cổng, hàng rào (giữ nguyên theo hiện trạng đã có, chỉ cải tạo sơn lại để tạo vẽ mỹ quan)
5. Địa điểm: Lô 20, Khu hành chính tỉnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
6.  Dự kiến tổng mức đầu tư: 16.400.000.000 đồng.
7. Nguồn vốn đầu tư:  Cân đối ngân sách tỉnh
8. Tiến độ thực hiện dự án: 2016-2018.
9. Phân kỳ đầu tư :
                                                                                          Đơn vị: Triệu đồng
TT
Nội dung
Nguồn vốn dự kiến bố trí (triệu đồng)
Ghi chú
1
Các năm trước
254
Đã phân bổ
2
Năm 2016
300
Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư
3
Năm 2017
10.000
Thực hiện đầu tư
4
Năm 2018
5.846
 
Tổng cộng
16.400
 
 
 
Phòng Đầu tư

Số lượt người xem: 1878 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày