SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
8
4
3
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Sáu, 13/11/2015, 14:15

Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Trường THCS Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đồng thời là để triển khai thành phần của Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 đã được Bộ Giáo dục và Đào tào phê duyệt tại Quyết định số 2178/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2014 và Quyết định số 1767/QĐ-BGDĐT ngày 27/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đầu tư năm 2015 xây dựng các Trường THCS thuộc Dự án GD THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2, ngày 27/10/2015, UBND ban hành Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Trường THCS Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng trường THCS Ninh Quới, huyện Hồng Dân.
2. Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Tăng cường cơ hội tiếp cận công bằng đối với giáo dục THCS ở những xã nghèo thông qua các hoạt động xây dựng thêm phòng học và cơ sở vật chất ở những khu vực được lựa chọn; nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở; sáng kiến thí điểm tăng cường tiếp cận và công bằng cho các nhóm dân tộc thiểu số và học sinh nữ bậc THCS; nâng cao năng lực quản lý và lập kế hoạch giáo dục THCS ở khu vực khó khăn nhất.
4. Nội dung và quy mô đầu tư:
- Quy mô đầu tư: Xây dựng 04 phòng học (40 học sinh/phòng), diện tích mỗi phòng 58,5m2; 01 phòng Thư viện, mương thoát nước và tháo dỡ công trình cũ.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 3.627 triệu đồng.
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay ADB 2.807 triệu đồng vàNgân sách địa phương 820 triệu đồng.
7. Thời gian thực hiện dự án: Quý IV/2015 – Quý IV/2017.
8. Phân kỳ đầu tư:
Năm
Tổng nguồn vốn
Nguồn vốn (triệu đồng)
Trung ương
Địa phương
Năm 2015
219
0
219
Năm 2016
3.000
2.807
193
Năm 2017
408
0
408
 Tổng cộng
3.627
2.807
820
Phòng Đầu tư XDCB

 


Số lượt người xem: 1726 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày