SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
4
6
4
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Ba, 27/10/2015, 13:45

Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) với mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho khoảng 311.000 hộ nghèo khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự: Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật); hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; hộ gia đình đang sinh sống tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn; hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ; các hộ gia đình còn lại.

Tỉnh Bạc Liêu đã và đang triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo theo Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 14/10/2015, UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

1. Tên đề án: Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ) của tỉnh Bạc Liêu.
2. Quy mô Đề án:
a. Tổng số hộ nghèo được hỗ nhà ở: 6.736 hộ
b. Diện tích xây dựng mới nhà ở: 28m2/căn;
- Kết cấu: Khung cột bê tông cốt thép; móng bê tông 4x6 + 1x2; mái lợp Fibrocimet; nền lót gạch Ceramic; xà gồ gỗ; vách xây tường quyết vôi, niên hạn sử dụng trên 10 năm.
- Mẫu nhà: thiết kế 03 mẫu nhà để người dân tham khảo, lựa chọn
3. Nguồn vốn:
a. Vốn thuộc Đề án: 30 triệu đồng/hộ, bao gồm:
- Vốn vay ưu đãi: 25 triệu đồng;
- Vốn dự kiến “Quỹ vì người nghèo”: của tỉnh huy động: 3 triệu đồng/ hộ;
- Vốn dự kiến “Quỹ vì người nghèo” các huyện, thị xã và thành phố Bạc Liêu huy động: 2 triệu đồng/hộ.
b. Vốn của hộ gia đình được huy động từ gia đình, dòng học (nếu có)
4. Tổng vốn thực hiện: 202,080 tỷ đồng, trong đó:
- Dự kiến vốn vay ưu đãi: 168,400 tỷ đồng;
- Vốn dự kiến “quỹ vì người nghèo”: của tỉnh huy động: 20,208 tỷ đồng;
- Vốn dự kiến “Quỹ vì người nghèo” các huyện, thị xã và thành phố Bạc Liêu huy động: 13,472 tỷ đồng
5. Tiến độ và phân kỳ triển khai thực hiện như sau:
a. Thời gian thực hiện: Năm 2015-2020;
a. Phân kỳ triển khai thực hiện:
- Năm 2015 xây dựng Đề án và phê duyệt đề án;
- Năm 2016 triển khai thực hiện hỗ trợ: 672 hộ;
- Năm 2017 triển khai thực hiện hỗ trợ: 1.348 hộ;
- Năm 2018 triển khai thực hiện hỗ trợ: 1.684 hộ;
- Năm 2019 triển khai thực hiện hỗ trợ: 1.684 hộ;
- Năm 2020 triển khai thực hiện hỗ trợ: 1.348 hộ.
 
Phòng Đầu tư XDCB

Số lượt người xem: 743 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày