SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
4
6
6
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Bảy, 24/10/2015, 10:05

Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư

Ngày 16/10/2015, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cống thoát nước kết hợp đường giao thông và bờ kè kênh Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, cụ thể nội dung như sau:

1. Tên dự án:Đầu tư xây dựng Cống thoát nước kết hợp đường giao thông và bờ kè kênh Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu.
2. Chủ đầu tư:UBND thành phố Bạc Liêu.
3. Mục tiêu của dự án: Việc đầu tư xây dựng Cống thoát nước kết hợp đường giao thông và bờ kè kênh Trà Kha sẽ tạo điều kiện để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội của người dân trong khu vực. Góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thu hút đầu tư phát triển kinh tế thúc đẩy nhanh qua trình đô thị hóa. Cải tạo môi trường sống, tạo hành lang xanh mát ven bờ sông. Ngoài ra, dự án sẽ góp phần rất lớn đưa nếp sống văn hóa mới, từng bước sắp xếp lại dân cư cho khu vực được ổn định, các điều kiện y tế, giáo dục, từng bước nâng cao đời sống cho các hộ dân trong khu vực. Đồng thời, tăng cường sự lưu thông đường bộ và đường thủy thuận lợi hơn.
4. Nội dung và quy mô đầu tư dự kiến:
- Đoạn 1 thiết kế cống thoát nước kết hợp đường giao thông chạy trên cống, mương thoát nước dọc theo hai bên đường.
- Đoạn 2 thiết kế cải tạo lại dòng kênh, kết hợp vĩa hè dành cho người đi bộ, mương thoát nước dọc theo phía nhà dân.
5. Địa điểm xây dựng: Phường 8, Thành phố Bạc Liêu.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 13.249 triệu đồng.
7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn XSKT.
8. Thời gian thực hiện dự án: 2015 - 2017.
9. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện: 
                                       Đơn vị: Triệu đồng
Tổng vốn
Trong đó
 Năm 2016
Năm 2017
13.249
5.000
8.249

 

     Phòng Đầu tư XDCB

Số lượt người xem: 840 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày