SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
3
7
6
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Sáu, 23/10/2015, 08:45

Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình xử lý chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa thị xã Giá Rai thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện.

Theo số liệu thống kê của Bệnh viện ĐK thị xã Giá Rai, mỗi ngày lượng chất thải y tế nguy hại của Bệnh viện phát sinh khoảng 60 kg/ngày, còn các cơ sở khác trong cụm thải ra khoảng 51 kg/ngày. Hầu hết các nguy cơ phơi nhiễm tồn tại trong giai đoạn thu gom, vận chuyển, lưu trữ, xử lý chất thải rắn y tế (CTRYT). Đặc biệt Bệnh viện nằm ở trung tâm thị xã, là nơi dân số đông, là nơi phát thải nhiều nhất chất thải y tế nguy hại. Lò đốt của Bệnh viện khói đen, gây mùi, khí thải từ lò đốt không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới con người hiện tại mà còn ảnh hưởng tới thế hệ con cháu mai sau. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời thì Bệnh viện là nơi chữa bệnh cho người dân lại là nơi mang mầm bệnh tới cho chính họ, cho cán bộ y bác sĩ và người dân sống xung quanh. Trước tình hình thực tế này, việc xử lý chất thải y tế nguy hại cho Bệnh viện ĐK thị xã Giá Rai và các cơ sở y tế xung quanh là việc làm cấp bách.

Ngày 16/10/2015, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình xử lý chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa thị xã Giá Rai thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện.
1. Tên dự án đầu tư: Công trình xử lý chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa thị xã Giá Rai thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện.
2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.
3. Mục tiêu: Đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn bệnh viện nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế phát sinh, góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân; Hoàn thiện cơ sở vật chất của bệnh viện; Nâng cao năng lực quản lý, vận hành, quan trắc, kiểm định hệ thống xử lý chất thải bệnh viện.
4. Nội dung và quy mô dự án:
Dự án sẽ hỗ trợ tài chính để bệnh viện có đủ công nghệ, phương tiện, chính sách và năng lực thể chế để thực hiện tốt tất cả các giải pháp trên và phải đáp ứng nhu cầu xả thải chất thải y tế nguy hại hiện tại của Bệnh viện là 330 giường bệnh và cho các cơ sở y tế xung quanh (gồm: BVĐK huyện Đông Hải, PKĐK Khu vực Điền Hải -huyện Đông Hải, TT Y tế thị xã Giá Rai và Đông Hải và 21 trạm y tế xã).
- Các hạng mục dự kiến:

STT
Hạng mục
Đơn vị
Số lượng
I
Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn
 
 
1.1
Công nghệ khử khuẩn kết hợp nghiền cắt, thiết bị
Thiết bị
1
1.2
Công nghệ khử khuẩn kết hợp nghiền cắt, phòng đặt TB
m2
30
1.3
Sân nền
m2
50
1.4
Hệ thống điện
hệ thống
1
1.5
Các bể bê tông cô lập chất thải
m2
4
1.6
Xe tải vận chuyển chất thải nguy hại
xe
1
II
Hậu cần nội bộ và nâng cao năng lực quản lý
 
 
2.1
Phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ
 
 
2.1.1
Túi nilon
 
 
Túi mầu vàng (chất thải lây nhiễm)
Túi
21.900
Túi mầu đen (chất thải hóa học)
Túi
1.095
Túi mầu xanh (chất thải thông thường)
Túi
28.288
Túi mầu trắng (chất thải có thể tái chế)
Túi
22.630
2.1.2
Hộp đựng chất thải sắc nhọn
 
 
 Hộp đựng chất thải sắc nhọn (Vật liệu kim loại) 
hộp
67
 
Hoặc Hộp đựng chất thải sắc nhọn (Vật liệu nhựa)
hộp
405
2.1.3
Thùng đựng chất thải rắn trên xe tiêm (5 lít)
 
 
Thùng đựng chất thải thông thường (xanh)
thùng
67
Thùng đựng chất thải lây nhiễm (vàng)
thùng
67
Thùng đựng chất thải tái chế (trắng)
thùng
67
2.1.4
Thùng đựng chất thải rắn (Thùng 15 lít )
 
 
Thùng đựng chất thải thông thường (mầu xanh): 1thùng/4 kg* khối lượng chất thải trong ngày
thùng
78
Thùng đựng chất thải hóa học nguy hại (mầu đen): 1thùng/2 kg * khối lượng chất thải trong ngày
thùng
3
Thùng đựng chất thải lây nhiễm (mầu vàng) thùng/1,5 kg* khối lượng chất thải trong ngày
thùng
40
Thùng đựng chất thải có thể tái chế (mầu trắng) thùng/1,5 kg* khối lượng chất thải trong ngày
thùng
41
2.1.5
Phương tiện vận chuyển chất thải (Thùng 120 lít, 240 lít)
 
 
Xe thùng vận chuyển chất thải thông thường (thùng 120 lít) - mầu xanh, 30 kg/thùng
xe/thùng vc
10
Xe thùng vận chuyển chất thải lây nhiễm (thùng 120 lít) - mầu vàng
xe/thùng vc
6
Xe thùng vận chuyển chất thải hóa học nguy hại (thùng 120 lít) - mầu đen
xe/thùng vc
2
Xe thùng vận chuyển chất thải có thể tái chế (thùng 120 lít)
xe/thùng vc
6
2.1.6
Phương tiện vận chuyển chất thải (240 lít)
 
 
Xe thùng đựng chất thải thông thường (thùng 240 lít) -mầu xanh 60 kg/thùng
xe/thùng vc
5
Xe thùng đựng chất thải lây nhiễm (thùng 240 lít) - mầu vàng
xe/thùng vc
3
Xe thùng đựng chất thải hóa học nguy hại (thùng 240 lít) - mầu đen
xe/thùng vc
2
Xe thùng đựng chất thải có thể tái chế (thùng 240 lít) - mầu trắng
xe/thùng vc
3
2.1.7
Khu lưu giữ - hạng mục xây dựng
 
 
Nhà lưu trữ
m2
30
Sân tiếp cận
m2
50
Đường tiếp cận
m2
50
Kết nối với hệ thống cấp - thoát nước (m dài)
met
50
2.1.8
Khu lưu giữ - hạng mục thiết bị lưu giữ và phụ trợ
 
 
Thiết bị bảo quản lạnh
Thiết bị
1
Thùng 660 lít lưu chất thải sinh hoạt (xanh)
Thùng
2
Thùng 660 lít lưu chất thải tái chế (trắng)
Thùng
1
Thùng lưu giữ chất thải thông thường 240 lít (xanh)
Thùng
3
Thùng lưu giữ chất thải lây nhiễm 240 lít (vàng)
Thùng
3
Thùng lưu giữ chất thải hóa học 240 lít (đen)
Thùng
2
Thùng lưu giữ chất thải tái chế 120 - 240 lít (trắng)
 
2
Bộ phương tiện phụ trợ
 
1
2.1.9
Phương tiện bảo hộ lao động (găng tay, ủng, tạp dề, trang phục...)
Bộ
17

5. Địa điểm: Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 8.492.141.011 đồng;
7. Nguồn vốn đầu tư:
- Nguồn vốn vay từ ngân hàng thế giới: 6.855.888.090 đồng (Quyết định số 3350/QĐ-BYT ngày 11/8/2015).
- Nguồn vốn đối ứng địa phươngthực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận tài trợ: 1.636.252.921 đồng (nguồn vốn xổ số kiến thiết).
8. Tiến độ thực hiện dự án: 2015-2016.
9. Phân kỳ đầu tư :                                                                   
                                                                                                        Đơn vị: Triệu đồng

STT
Phân kỳ đầu tư
Ngân sách tỉnh đối ứng (triệu đồng)
Nguồn vốn vay của ngân hàng thế giới (triệu đồng)
1
Công tác chuẩn bị đầu tư (năm 2015)
-
-
2
Công tác thực hiện đầu tư và hoàn thành dự án (năm 2016)
1.636
6.856
 
Tổng
1.636
6.856

Phòng Đầu tư XDCB

Số lượt người xem: 704 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày