SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
1
5
7
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Năm, 08/10/2015, 12:55

Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long

 Ngày 28/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Hệ thống cấp nước sạch xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long.
          2. Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.
3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng cấp thoát nước Phương Nam.
4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: KS. Tống Tuyền Tuyến.
5. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu về nước sạch sinh hoạt giai đoạn 1 cho 827 hộ gia đình, tương đương 4.135 người; đồng thời, cung cấp nước sạch cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các công trình công cộng khác của xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long.
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
6.1 Giếng khoan: 02 giếng.
- Đường kính giếng khoang mở lỗ D300.
- Ống vách: Đoạn trên cùng đến độ sâu 40m đặt ống PVC D 200 để thả được bơm chìm trong giếng, đoạn tiếp theo đặt ống PVC D100.
- Ống lọc: Sử dụng inox D100, với chiều dài 12m.
- Xung quanh có bọc sạn 4-6mm.
- Thiết bị bơm giếng: Trong giếng lắp đặt một máy bơm chìm loại đặc tính kỹ thuật Q= 16m3/h, H =  35m, N= 3,7 KW loại 1 pha (220V/50Hz)
6.2 Cụm xử lý: công suất 32m3/h, gồm các hạng mục chủ yếu sau:  Giàn mưa làm thoáng tự nhiên và bể lọc nhanh bằng cát thạch anh; do mặt bằng hẹp nên chọn phương án kết cấu là xây dựng chồng tầng trên bể chứa nước sạch.
6.3 Bể chứa nước sạch:
- Kích thước: 4,5 m x 7,75 m x 2,2 m; dung tích: W = 75 m3 được xây dựng nửa chìm, nửa nổi; phần chìm dưới mặt đất 2,2 m; phần nổi bên trên 0,8 m.
- Móng gia cố cừ tràm, L=47m, mật độ 25 cây/m2; bê tông lót đá 4x6, M100; đáy, thành, nắp bể đổ bê tông có trộn phụ gia chồng thấm, đá 1x2, M 250, trát thành bể bằng vữa xi măng M100, dày 15mm; đáy và thành bể ốp gạch men trắng.
6.4 Nhà điều hành, trạm bộm cấp II, phòng hóa chất và nhà vệ snh:
- Kích thước: 5,7 m x 11,2 m bao gồm:
+ Nhà điều hành: 5,5 x 4 =22m2
+ Trạm bơm cấp II: 5,5 m x 4,0 m = 22 m2;
+ Phòng hoá chất: 2,7 m x 2,7 m= 7,29 m2
+ Nhà vệ sinh: 1,2 x 2,7 m= 3,24 m2
- Kết cấu mái lợp tol kẽm giả ngói, khung cột, dầm bê tông cốt thép, tường gạch ống, nền lát gạch ceramic.
6.5 Đài nước: Móng gia cố bằng cừ tràm, L=47 m, mật độ 25 cây/m2, móng đài hình trụ tròn có kích thức  D= 8m, đặt sâu dưới mặt đất -2,5 m và được cấu tạo bằng bê tông đá 1x2, M300, độ tại chổ; thân đài hình tròn có kích thước d=2 m, cấu tạo bê tông đá 1 x2, M300 độ tại chổ; bầu đài cấu hình nấm, có chiều cao chứa nước trong đài H=2,2 m; toàn bộ bầu đài được cấu tạo bằng bê tông đổ tại chổ đá 1x 2, M300, có phụ gia chống thấm, mặt trong bầu đài dùng vữa xi măng M100, trát 2 lần dày 10-15, mặt ngoài dung vữa xi măng M75, dày 15, quét 2 lần chống thấm; thân đài trác 02 mặt bằng vữa xi măng M75, dày 15, sơn toàn bộ mặt ngoài đài nước
6.6 Các hạng mục phụ trợ khác trong trạm cấp nước:
- Đường ống kỹ thuật nội vi trạm;
- Đường ống thoát nước;
- Cổng, hàng rào;
- Đường vào trạm – nền sân;
- San nền.
6.7 Hệ thống đường ống phân phối: Công suất 550 m3/ngày, bố trí bên lề đường, cách mép đường 1-4m tùy vị trí.
6.8 Đồng hồ và ống nhánh: Đồng hồ sử dụng loại thủy lượng kế D.15 cấp độ B, có kèm theo phụ kiện liên quan, ống nhánh sử dụng PVC D.15/21 bình quân 20m cho mỗi hộ.
5. Tổng mức đầu tư (dự kiến)       :      10.658.595.000 đồng.

- Chi phí xây dựng        
:
7.974.355.000
triệu đồng.
-         - Chi phí thiết bị
:
749.525.000
triệu đồng.
- Chi phí quản lý dự án
:
185.382.000
triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
:
923.013.000
triệu đồng
- Chi phí khác
:
318.768.000
triệu đồng
- Chi phí dự phòng       
:
507.552.000
triệu đồng

6. Địa điểm xây dựng: Ấp Mỹ 2A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.
8Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.
 

Phòng Đầu tư XDCB


Số lượt người xem: 645 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày