SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
8
6
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Ba, 29/09/2015, 10:40

Quyết định số 1620/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sân, cổng hàng rào, san lấp ao mặt trước Đại đội Thông tin thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Việc hoàn thiện khuôn viên Đại đội Thông tin thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được khang trang, sạch đẹp là cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng làm việc của đơn vị, đảm bảo mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và UBND tỉnh giao.

Ngày 18/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1620/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sân, cổng hàng rào, san lấp ao mặt trước Đại đội Thông tin thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nội dung như sau:
1. Tên công trình: Sân, cổng hàng rào, san lấp ao mặt trước Đại đội Thông tin thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Địa điểm xây dựng: Phường 8, thành phố Bạc Liêu.
3. Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
4. Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng cổng (dài 11m); hàng rào dài 60 m; nhà bảo vệ 4m2; san lấp và xây dựng sân đường bê tông rộng 2.100 m2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hệ thống điện, hệ thống nước).
5. Tổng mức đầu của dự án (dự kiến): 2.782,04 triệu đồng, trong đó:
+ Chi phí xây dựng: 2.350,00 triệu đồng.
+ Chi phí quản lý dự án: 59,31 triệu đồng.
+ Chi phi tư vấn đầu tư xây dựng: 203,54 triệu đồng.
+ Chi phí khác: 36,19 triệu đồng.
+ Chi phí dự phòng: 133,00 triệu đồng.
6. Nguồn vốn: nguồn cân đối ngân sách tỉnh.
7. Địa điểm thực hiện:Phường 8, thành phố Bạc Liêu.
          8.Thời gian thực hiện: Năm 2015 – 2017.
9. Tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư:
+ Năm 2015: Chuẩn bị đầu tư
+ Năm 2016, thực hiện đầu tư: 2.500 triệu đồng.
+ Năm 2017, hoàn thành và thành quyết toán hoàn thành: 282,04 triệu đồng.
Phòng Đầu tư XDCB

Số lượt người xem: 715 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày