SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
8
9
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Ba, 29/09/2015, 10:20

Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp kho vũ khí, đạn dược tỉnh Bạc Liêu.

 

Kho vũ khí được đầu tư xây dựng từ năm 1998 đến nay đã xuống cấp. Để đảm bảo mục tiêu an toàn của nơi lưu trữ phục vụ cho mục tiêu an ninh, quốc phòng. Việc đầu tư cải tạo nâng cấp kho vũ khí đạn dược tỉnh Bạc Liêu là cần thiết.
Thực hiện Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 /6/2014 của Quốc hội; Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.
Ngày 18/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp kho vũ khí, đạn dược tỉnh Bạc Liêu.
1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp kho vũ khí đạn dược tỉnh Bạc Liêu.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình.
3. Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
4. Mục tiêu đầu tư:
Đầu tư các hạng mục kho đạn dược (kho 1, 2, 3, 4); kho cách ly (kho 5); kho xe pháo (kho 6); vọng gác, nâng nền nhà bếp nhằm đảm bảo nơi lưu trữ kho đạn dược của tỉnh đảm được an toàn.
5. Quy mô đầu tư:
Đầu tư cải tạo, nâng cấp: kho đạn dược (kho 1, 2 rộng 454m2; kho 3,4 rộng 196m2); kho cách ly (kho 5 rộng 36m2); kho xe pháp (kho 6 rộng 422m2); vọng gác (rộng 5,8 m2), nâng nền nhà bếp (rộng 43 m2).
6. Tổng mức đầu của dự án (dự kiến): 3.557,00 triệu đồng, trong đó:
+ Chi phí xây dựng: 3.020,00 triệu đồng.
+ Chi phí quản lý dự án: 75,00 triệu đồng.
+ Chi phi tư vấn đầu tư xây dựng: 245,00 triệu đồng.
+ Chi phí khác: 47,00 triệu đồng.
+ Chi phí dự phòng: 170,00 triệu đồng.
7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn cân đối ngân sách tỉnh.
         8. Thời gian thực hiện: Năm 2015 – 2016.
9.Tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư:
+ Năm 2015: Chuẩn bị đầu tư.
+ Năm 2016, thực hiện đầu tư và hoàn thành công trình: 3.557 triệu đồng.
Phòng Đầu tư

Số lượt người xem: 498 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày