SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
9
3
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Ba, 29/09/2015, 09:45

Quyết định số 1619/QD-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cổng, hàng rào và mở đường vào Sở chỉ huy của Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh

 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã được thành lập từ khi tái lập tỉnh (tách ra từ tỉnh Minh Hải) vào tháng 1 năm 1997, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu đã được xây mới, đưa vào sử dụng từ tháng 12/1998 diện tích hơn 23.980 m2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được Tư lệnh Quân khu 9 và UBND tỉnh Bạc Liêu giao;
Để thực hiện đúng theo những quy định của Bộ Quốc phòng và nhằm tạo bộ mặt cho đơn vị được khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện Bộ đội, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tư Lệnh Quân khu 9 và UBND tỉnh Bạc Liêu giao.
Về cơ sở vật chất hiện nay đã được đầu tư đáp ứng nhu cầu làm việc. Tuy nhên, nhằm phục vụ phù hợp với qui mô và chức năng hiện nay, việc xây mới các hạng mục như: Cổng, hàng rào, nhà trực ban, sân đường, vĩa hè, san lấp, cấp điện ngoại vi thuộc Bộ CHQS tỉnh là cần thiết.  
Thực hiện Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.
 Ngày 18/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1619/QD-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cổng, hàng rào và mở đường vào Sở chỉ huy của Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh với nội dung như sau:
1. Tên công trình: Xây dựng cổng, hàng rào và mở rộng đường vào Sở chỉ huy của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
2. Địa điểm xây dựng: Phường 8, thành phố Bạc Liêu.
3. Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cổng, hàng rào, nhà trực ban, sân đường, vỉa hè, san lấp, cấp điện ngoại vi thuộc Bộ CHQS tỉnh nhằm chỉnh trang cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; tạo nơi làm việc khang trang cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị để yên tâm công tác nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động hiện nay của đơn vị.
5. Quy mô đầu tư:Xây dựng cổng, hàng rào dài 110 m, xây dựng nhà trực ban 66 m2, san lấp sân (326 m2), xây dựng sân đường (695 m2), xây dựng vỉa hè (433 m2) và hệ thống điện ngoại vi.
6. Tổng mức đầu của dự án: 5.553,11 triệu đồng, trong đó:
+ Chi phí xây dựng: 4.467,41 triệu đồng.
+ Chi phí quản lý dự án: 112,76 triệu đồng.
+ Chi phi tư vấn đầu tư xây dựng: 401,58 triệu đồng.
+ Chi phí khác: 66,53 triệu đồng.
+ Chi phí dự phòng: 504,83 triệu đồng.
7. Nguồn vốn: nguồn cân đối ngân sách tỉnh.
8. Thời gian thực hiện dự án: 2015-2017.
9. Tiến độ và phân kỳ đầu tư:
- Năm 2015: Chuẩn bị đầu tư (đã bố trí 200 triệu đồng)
- Năm 2016: Thực hiện đầu tư (5.000 triệu đồng)
- Năm 2017: Hoàn thành dự án (353,11 triệu đồng).
Phòng Đầu tư

Số lượt người xem: 556 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày