SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
9
6
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Năm, 24/09/2015, 08:50

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Xây dựng tuyến đường vào di tích lịch sử Quốc gia (Đoạn kênh 10000 – xã Ninh Thạnh Lợi - Khu căn cứ Tỉnh ủy)

 

Ngày 18/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1624/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương dự án  xây dựng tuyến đường vào di tích lịch sử Quốc gia Khu căn cứ Tỉnh ủy (Đoạn kênh 10000 – xã Ninh Thạnh – Khu căn cứ Tỉnh ủy), cụ thể:
1. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường vào di tích lịch sử Quốc gia Khu căn cứ Tỉnh ủy (Đoạn kênh 10000 – xã Ninh Thạnh – Khu căn cứ Tỉnh ủy).
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hồng Dân.
4. Mục tiêu của dự án: Tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ, khách du lịch và bạn bè quốc tế về thăm khu căn cứ kháng chiến xưa, tìm hiểu truyền thống lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thể hiện sự quan tâm của chính quyền các cấp và của xã hội đối với nhân dân vùng kháng chiến cũ, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cải thiện một bước điều kiện đi lại dân cư khu vực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân, đổi mới bộ mặt nông thôn vùng xa, thúc đẩy văn hóa xã hội phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu chung của chương trình mục tiêu Quốc Gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Tăng cường lưu thông và nâng cao chất lượng hàng hóa, rút ngắn khỏang cách giữa nơi sản xuất và tiêu dùng, kích thích phát triển kinh tế của vùng giáp ranh giữa tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang.
5. Nội dung và quy mô đầu tư:
- Tổng chiều dài tuyến: 6,788 km
- Cấp kỹ thuật tuyến đường : Đường giao thông nông thôn, cấp kỹ thuật: đường cấp B.
+ Tốc độ thiết kế: 20 km/h.
+ Chiều rộng nền đường: 5,0m; trong đó mặt đường rộng 3,5m; lề đường 0,75m x 2.
- Kết cấu mặt đường:
+ Tải trọng thiết kế: Trục xe tính tóan 2,5 tấn.
+ Đọan từ cầu Kinh 10.000 đến cuối dốc cầu Kinh Ranh dài 2,170km: mặt đường Bê tông cốt thép.
+ Đọan từ cuối dốc cầu Kinh Ranh đến đầu đường BTCT vào khu di tích lịch sử Quốc gia Khu căn cứ Tỉnh uỷ Bạc Liêu dài 4,360 km: mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn 3.0kg/m2.
- Xây dựng 1 cống tròn BTCT D80.
- Xây dựng mới cầu Chợ Mới ( tại chợ xã Ninh Thạnh Lợi):
+ Tải trọng xe thiết kế : H8
+ Chiều rộng mặt cầu xe chạy : 3,5m
- Xây dựng hòan thiện phần còn lại Cầu Bảy Đèo:
+ Tải trọng thiết kế : 0,65HL93
+ Khổ cầu : 0,3 + 4,0 +0, 3 = 4,6 m
+ Phần đã thực hiện : Đóng xong cọc BTCT của mố trụ cầu
+ Phần còn lại : Đường dẫn vào cầu, đúc mố trụ cầu và nhịp cầu BTCT.
6. Địa điểm xây dựng:xã Ninh Thạnh Lợi – Huyện Hồng Dân.
7. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.
8. Loại và nhóm dự án: Công trình giao thông, nhóm C.
   9. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 21.480 triệu đồng.
10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tăng thu XSKT (đã bố trí vốn tại Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND Tỉnh là 5.000 triệu đồng).
11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
12. Thời gian thực hiện dự án: 2015 - 2017.
13. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:             
                       
                                                        Đơn vị: Triệu đồng
Tổng vốn
Trong đó
 Năm 2015
Năm 2016
 Năm 2017
21.480
5.000
5.000
11.480
                    
 

Phòng Đầu tư 


Số lượt người xem: 932 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày