SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
9
9
Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Năm, 24/09/2015, 08:25

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường vào di tích quốc gia Khu căn cứ tỉnh ủy (kênh 4000-kênh 6000)

 

Ngày 18/9/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1622/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương dự án xây dựng tuyến đường vào di tích lịch sử Quốc gia Khu căn cứ Tỉnh ủy (Đoạn kênh 4000 – kênh 6000), cụ thể:
1. Tên dự án:Xây dựng tuyến đường vào di tích lịch sử Quốc gia Khu căn cứ Tỉnh ủy (Đoạn kênh 4000 – kênh 6000).
2. Chủ đầu tư:UBND huyện Phước Long.
4. Mục tiêu của dự án: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường vào di tích lịch sử Quốc gia Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi để du khách gần xa đến tham quan; tổ chức về nguồn và gặp gỡ nhân chứng lịch sử, đồng thời góp phần hòan thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện Phước Long; phù hợp với quy hoạch xây dựng NTM xã Phước Long giai đoạn 2010 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 theo Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND huyện Phước Long.
5. Nội dung và quy mô đầu tư:
   - Phần đường:
       + Bề rộng mặt đường: 3.0m.
       + Chiều dài tuyến đường: 2.000m.       
       + Tải trọng thiết kế: 3.0 tấn.
   - Phần cầu:
        + Khổ cầu: B = 2.8m.
        + Tải trọng thiết kế: 3.0 tấn
6. Địa điểm xây dựng: xã Phước Long - Huyện Phước Long.
7. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.
8. Loại và nhóm dự án: Công trình giao thông, nhóm C.
   9. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 7.000 triệu đồng.
10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tăng thu XSKT (đã bố trí vốn tại Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND Tỉnh là 2.000 triệu đồng).
11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
12. Thời gian thực hiện dự án: 2015 - 2016.
13. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:
     
Tổng vốn
Trong đó
 Năm 2015
Năm 2016
7.000
2.000
5.000

 

Phòng Đầu tư


Số lượt người xem: 508 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày