SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
8
5
0
4

 Đầu tư xây dựng cơ bản

Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Năm, 27/12/2018, 10:05

Tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực thi hành ngày 01/9/2019; đây là Thông tư mới quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Luật Đấu thầu, được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Do đó, để thực hiện tốt quy định tại Thông tư trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố cập nhật Thông tư nêu trên để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phổ biến đến ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị mình để biết và tổ chức thực hiện.

Lưu ý: Các đơn vị có thể tải Thông tư nêu trên tại cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: http://vbqppl.mpi.gov.vn; http://muasamcong.mpi.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các đơn vị được biết và tổ chức thực hiện theo quy định./.

Tập tin đính kèm: Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT.


Số lượt người xem: 1029 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày