SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
8
8
3
5
6

 Đầu tư xây dựng cơ bản

Đầu tư xây dựng cơ bản Thứ Năm, 04/02/2016, 10:30

Các thông tư mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vừa qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các Thông tư:

(1) Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015, quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

(2) Thông tư liên tịch giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Nội vụ số 21/TTLT-BKHĐT-BNVngày 11/12/2015, về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

(3) Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015, quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

Đây là các quy định, hướng dẫn mới trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cập nhật văn bản trên; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phổ biến đến Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực thuộc để biết thực hiện.

Phòng ĐTXDCB


Số lượt người xem: 1388 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày