SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
7
6

 Thông tin đoàn thể

Đoàn thể Thứ Hai, 09/07/2018, 08:30

Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)

            Căn cứ Chương trình số 01-CT/ĐTN ngày 23/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Ban Chấp hành Đoàn khối.

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐTN ngày 05/7/2018 của BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ(27/7/1947 - 27/7/2018).
Ban Thường vụ Đoàn khối triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu Đen ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn" trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thông qua các hoạt động, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thân tự hào dân tộc cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
- Nâng cao trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong tham gia chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
- Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng tham gia.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hy sinh to ln của các anh hùng, liệt sĩ.
1.1 Nội dung tuyên truyn:
- Tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn ” gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; tri ân sự hy sinh anh dũng, các chiến công của các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng.
- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; kết quả nổi bật của phong trào “Đen ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn ” do Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện; tuyên truyền các gương đoàn viên tiêu biu là con em của người có công với cách mạng;... thông qua tài liệu sinh hoạt Chi đoàn, các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội,...
1.2 Hình thức tuyên truyền:
Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm với chủ đề “Theo bước chân nhũng người Anh hùng” trong tháng 7 năm 2018.
Tổ chức “Hành trình theo bước chân những người Anh hùng”, “Hành trình về địa chỉ đỏ” đến các địa danh, di tích lịch sử cách mạng; các địa chỉ giáo dục truyền thống trong tỉnh thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách,... để giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Tố chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác H và tấm gương hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ kết hợp với tuyên truyền đ đoàn viên, thanh niên hiểu, yêu mến các ca khúc cách mạng. Trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, có th kết hợp với việc t chức giao lưu, gặp gỡ, nói chuyện truyn thông với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nhân chứng lịch sử.
Tổ chức kết nạp đoàn viên, tham mưu kết nạp đảng viên trẻ tại các khu di tích lịch sử, cách mạng, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, đảng viên mới.
2. Tố chức các hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh.
 
Thực hiện công tác phụng dưng, chăm sóc, thăm hỏi, động viên, tặng quà; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách.
Tổ chức các hoạt động vệ sinh các bia, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; chỉnh trang, tu sửa, trồng cây xanh tại các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ, đền thờ, đài tưởng niệm, di tích lịch sử cách mạng, nhằm tạo cảnh quang môi trường sạch, đẹp.
-   Vận động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng và tu sửa nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng.
 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CÁP KHỐI:
 
1. Tổ chức hoạt động Ngày chủ nhật xanh

 
1.1Thời gian:7 giờ, ngày 22/7/2018 (Chủ nhật).
1.2 Địa đim:Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu (ấp Láng Dày, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình).
1.3 Phân b lực lượng:300 lực lượng.
-       Đối với Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối:    ít nhất 10 ĐVTN/01 đơn vị.
-       Đối với Chi đoàn trực thuộc Đoàn khối:         ít nhất 05 ĐVTN/01 đơn vị.
Quét dọn, nhổ cỏ, lau1.4 Nội dung: chùi, rửa hoa, bình hoa và trang trí các phần mộ liệt sĩ (Ban Quản trang chuẩn bị dụng cụ).
* Lưu ý: Các đơn vị báo cáo danh sách ĐVTN tham gia hoạt động“Ngày Chủ nhật xanhvề Văn phòng Đoàn khối chậm nhất đến hết ngày 18/7/2018 (thứ tư).
2. Triệu tập lực lượng dự Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ: Có thông báo sau.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ đoàn khối
- Xây dựng Kế hoạch và triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.
- Trao đổi và thống nhất các nội dung ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” với Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
- Hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2018.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện và tham gia tích cực, trách nhiệm các hoạt động.
2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc:
- Căn cứ tình hình thực tế, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng Kế hoạch tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệtsĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), (mỗi đơn vị t chức ít nhất 01 hoạt động).
 - Đồng loạt tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm với chủ đề “Theo bước chân những người Anh hừng”vào ngày 26/7/2018 (thứ năm).
- Báo cáo kết quả và hình ảnh hoạt động về Văn phòng Đoàn khối sau khi hoạt động kết thúc (qua email: doankhoibl@gmail. com hoặc facebook Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Bạc Liêu).
- Tham gia tích cực các hoạt động cấp Đoàn khối theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối.
BCH Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến tất cả Đoàn viên thanh niên được biết và thực hiện theo nội dung Kế hoạch trên.
KIM THÊU – UV. BCH CHI ĐOÀN

Số lượt người xem: 665 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày