SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
4
6
7

 Thông tin đoàn thể

Đoàn thể Thứ Hai, 05/03/2018, 11:35

Triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định hắt buộc đội mũ hảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện ”

             Thực hiện Công văn số 25-CV/ĐTN, ngày 02/3/2018 của Ban chấp hành Đoàn Khối các Cơ quan Tỉnh Đoàn Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tưómg Chính phủ "về việc đấy mạnh triến khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện ”.

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên làm gương trong việc chấp hành nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm cho bản thân và người đi cùng khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Ban Chấp hành Chi đoàn Sở gửi đến tất cả ĐVTN thuộc Sở về nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ "về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đổi với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện ” (có văn bản kèm theo) để ĐVTN được biết và thực hiện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.
KIM THÊU – UV. BCH CHI ĐOÀN

Số lượt người xem: 519 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày