SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
6
7
7
8

 Thông tin đoàn thể

Đoàn thể Thứ Sáu, 04/04/2014, 07:20

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2014

Thực hiện Hướng dẫn số 57/HD/TĐTN-BTG ngày 25/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2014.

Ngày 31/3/2014 BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn số 19-HD/ĐTN hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2014, với 4 công tác trọng tâm như: Triển khai các nội dung, giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng các mạng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên;... Tập trung tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập 6 bài học lý luận chính trị theo giao trình và bộ công cụ mới ban hành, gắn việc học tập với kiểm tra đánh giá nhận thức;...Tăng cường công tác năm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên và tổ chức những sinh hoạt chính trị, tư tưởng, truyền thống, hoạt động về nguồn và phong trào văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014.

Với 8 nội dung, biên pháp thực hiện như:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TWĐTN của BCH TW Đoàn về Đề án "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2020";

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01 về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; triển khai Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới;

Tiếp tục đẩy mạnh học tập lý luận chính trị và tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

Xây dựng, phát triển đội ngũ báo cáo viên của Đoàn; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên;

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống;

Các hoạt động giáo dục pháp luật;

Các hoạt động văn hóa - thể thao;

Tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn số 19-HD/ĐTN ngày 31/3/2014.

BCH Chi đoàn


Số lượt người xem: 1398 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày